Банкова сметка

Банкова сметка / Bank account
Банкова сметка на Института по реторика и комуникации (сдружение)
Сметка към Уникредит Булбанк АД (IBAN BG36 UNCR 7000 1523 3918 91)
ИК/ПИК 177084866, 179/2016 110

Bank account of the Institute of Rhetoric and Communications
Unicredit Bulbank AD (IBAN BG36 UNCR 7000 1523 3918 91)
№ 177084866, 179/2016 110