4TH ESTIDIA CONFERENCE

4TH ESTIDIA CONFERENCE – DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION
29 – 30 September 2017, Faculty of Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria
Publications on the website of the Rhetoric and Communications Journal – http://rhetoric.bg/
Issue 33, March 2018 – Rhetoric and Communications, issue 33, 2018
Issue 34, May 2018 – Rhetoric and Communications, issue 34, 2018
Issue 35, July 2018 – Rhetoric and Communications, issue 35, 2018

4TH ESTIDIA CONFERENCE – DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION
Четвъртата международна ESTIDIA конференция на тема „DIALOGUES WITHOUT BORDERS: STRATEGIES OF INTERPERSONAL AND INTER-GROUP COMMUNICATION“ се проведе на 29 и 30 септември 2017 година във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Публикациите на доклади от конференцията са в сп. „Реторика и комуникации“.
Брой 33, март 2018 г. – Rhetoric and Communications, issue 33, 2018
Брой 34, май 2018 г. – Rhetoric and Communications, issue 34, 2018
Брой 35, юли 2018 г. –Rhetoric and Communications, issue 35, 2018