Menu

Открит урок по публична реч

ТЕКСТЪТ НА ОТКРИТИЯ УРОК МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК:

Целта на този открит урок е да представи някои основни принципи на дисциплината „Публична реч“. Това направление в съвременната реторика е изключително популярно в Западна Европа и особено в САЩ под името Public Speaking и Speechmaking. Подобно училищните клубове по „Дебати“ съществуват групи за подготовка по публична реч, организират се състезания и дори съществува световно първенство по Public Speaking. За усвояването на добри умения по „Публична реч“ се изискват множество тренировки и практика, но същевременно запознаването с някои отделни техники би било полезно за всеки, тъй като всеки човек попада в ситуация, в която се налага да подготви и представи текст пред публика. 

Откритият урок ще се проведе в рамките на един астрономически час, в който половината време ще бъде определено за лекция и видеопрезентация, а другата половина за въпроси, демонстрация и дискусия с участниците.