Emotional Intelligence – Smart strategy for Health

0 Comments

На 29.10.2019 г. в НДК в зала 7 се проведе конференция „Emotional Intelligence – Smart strategy for Health”, която ще се проведе на 29.10.2019 г. Конференцията е организирана от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност.
Институтът по реторика и комуникации е партньор на Втората международна конференция „Emotional Intelligence – Smart strategy for Health” (29.10.2019 г.). Проф. дн Иванка Мавродиева, председател на УС на Института по реторика и комуникации (ИРК), изнесе доклад на тема: „Influence of media, online media and social networks on people’s emotions and health“