Курсове по Публична реч

Кой го извършва?

Проф. дфн. Иванка Мавродиева и д-р Георги Петков от СУ „Св. Климент Охридски“, „Институт по реторика и комуникации“ и списание „Реторика и комуникации“.

Какво представлява?

Индивидуални и групови обучения по SPEECHMAKING / ПУБЛИЧНА РЕЧ: техники за писане на реч; публично представяне на реч (вербални и невербални техники); креативно писане.

Обучението предоставя умения за бързо и качествено създаване на текст за реч или презентация и за нейното успешно представяне пред публика.

С какво е различно?

Обучението по публична реч (Public speaking) и спийчмейкинг (Speechmaking) е специално насочено за подобряване на уменията за: а) предварителна подготовка на речта б) нейното публично представяне в) координация между предварителния текст (презентация) и действително представяне г) тактики за манипулиране вниманието на аудиторията и техники за справяне със стреса.

То се различава от творческото писане, публична реч за актьори както и от всички сходни форми, които се стремят да развиват артистичен потенциал. Нашето обучение е изцяло прагматично ориентирано. То цели:

Какво ще науча?

– Независимо от време, ситуация и кондиция обучението ще ви помогне да изграждате добре аргументирана структура на всякакъв текст.

– Да пишете бързо и ефективно при липса на време или при умора.

– Да работите успешно с текста си така, че да избегнете неудобни въпроси по време или след презентация. 

– Да създавате убедителни и ефектни речи, които да печелят вашата публика.

Да сте уверени в себе си и да се справите със сценичното притеснение.

– Да се справяте ефективно при недостиг или прекомерност на информация;

– Да създавате силно начало и край на речта.;

–  Да координирате реч и презентация

– Да владеете добре езика на тялото и жеста

За кого е подходящо?

Всеки човек попада в ситуация, в която е от изключително значение за него да се представи добре пред публика. Когато самият той е център на внимание за много хора, важни за него. Независимо на каква възраст е или в какъв бранш. Ние не подценяваме никого. Всеки човек получава по различно време своите шансове за житейски успех и това обучение има полза за всеки.

Но поради спецификите на възраст и професионално занимание, за да може обучението да отговори на конкретните нужди и интереси, сме обособили  четири типа групи:

  • Млади лидери
  • Бизнес презентатори
  • Бизнес администрация
  • Група по интерес