Четвърта международна конференция ESTIDIA: „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“

0 Comments

Философският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ESTIDIA и Институтът по реторика и комуникации организираха четвърта конференция ESTIDIA: „Диалог без граници: Стратегии на междуличностната и междугруповата комуникация“, която се проведе на 29 и 30 септември 2017 г.