Menu

Публична реч и ефективно медийно поведение

публична реч и медийно поведение

лектори: проф. Дфн Иванка Мавродиева и д-р Георги Петков от Институт по реторика и комуникации http://rhetoric.bg/ ; https://www.iorc.info/

Линк на събитието >>>

Времетраене: 2 астрономически часа

Начало: 19’00 ч. // 1-ва част: 19’00 – 1945 // кафе пауза: 1945 – 2000 // 2-ва част: 20002045 //2045 – 2100 – дискусия

Такса за участие – 10 лв. (Заплаща се на място).

Местата са ограничени.

В лекцията ще бъдат разработени следните теми:

1 . Как се пише „текст за реч“. Структурата на речта: варианти и възможности. Специфики на жанра. Факторът „време“ и влиянието му върху композицията, аргументацията и произнасянето на текста.

2. Ефективни реторични техники при започване на речта. Как да привлечем вниманието на публиката? Стратегии и грешки.

3. Ефективни реторични техники при завършване на речта. Планиране на финал за реч. Примери.

4. Структурата на речта. Техники за манипулация на аудиторията чрез композиция на текста. Мястото на главната идея. Разпределение спрямо времето.

5. Реторичните фигури: кои, кога и къде се включват в речта? Разликата между твърдение и пример. Как най-бързо да преминаваме от теза в пример и обратно?

6. Гласът на оратора: как той да стане въздействащ, изразителен при произнасяне на речи?

7. Погледът и произнасянето на речи

8. Самоконтролът на оратора при произнасяне на речи

9. Аргументите в речта: източници и структуриране

10. Търсене на материал за писане на речи

11. Как се пише реч при дефицит на време или при дефицит или прекомерност на информацията?

12. Ораторската треска: как да се преодолее

13. Как да представяме непознат текст за реч без да губим зрителен контакт с аудиторията?

14. Как се координират реч и мултимедийна презентация? Ефективна работа с визуалния материал – концентриране и разпиляване на вниманието.