Международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“

0 Comments

На 2 и 3 февруари 2018 г. в Националния дворец на децата в София се проведе международна научна конференция „Педагогическата комуникация: настояще и бъдеще“.

Организатори са Центърът за обучение и квалификация на педагогическите специалисти и Институтът по реторика и комуникации.

На 2 февруари 2018 г. конференцията бе открита от заместник-министъра на Министерството на образованието и науката госпожа Деница Сачева. Тя подчерта важността от формиране и усъвършенстване на комуникацията в училище, поздрави участниците и пожела успех.

Председателят на Синдиката на българските учители дин Янка Такева в обръщението си към участниците изтъква важността от създаване на екипи и от изследвания на комуникацията в училищата с оглед промените и влиянието на технологиите.
Татяна Досева, директор на Националния дворец на децата (НДД) , в поздравлението си каза, че е чест именно тук да се проведе международен форум по тази проблематика.

Проф. Юлияна Рот на 2 февруари 2018 г. като ключов лектор представи интересни и актуални постановки за интеркултурната комуникация в доклада си „Интеркултурна педагогика: Размисли между теорията и реалностт.“ Тя информира за процеси и явления, свързани с образованието в Германия.

Д-р Фотини Еглезу, ключов лектор, е от Атина, Гърция. На 3 февруари 2018 г. тя представи доклада си на тема „Rhetorical ‘paideia’ (‘παιδεία’) into modern educational settings: From theory to praxis … again”.

Сборникът от конференцията можете да изтеглите ТУК: