Гръцки институт за реторични и комукативни изследвания

Hellenic Institute of Rhetorical and Communication Studies (HIRCS)

2o Δ.Σ. του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας

HIRCS