Млади лидери

Скъпи приятели,

Благодарим за вашия интерес към курса по „Техники за писане и публично представяне на реч“!

Това обучение е разделено в четири тематични области не заради разлики в нивото, а за да бъде по-подходящо проведено, така че примерите и тактиките, които ще бъдат проиграни, да съответстват най-точно на вашия имидж и да могат да носят бърза и пряка полза.

Курсът във всяка от тематични области е с еднаква продължителност и завършва със сертификат за завършено обучение по „Техники за писане и публично представяне на реч“

Обучението се провежда на 4 модула по 3 часа в два последователни уикенда. Общо 12 астрономически часа. Във времето между двата уикенда на курсистите се дават конкретни задачи за индивидуална работа и персонален анализ.

В тематичната област „Млади лидери“ групата на един курс е от 6 до 10 човека. Този формат позволява както индивидуална работа, така и обратна връзка и активна аудитория по време на тренингите.

Обучението се извършва на две отделни места. В малка зала на Стопански факултет към Софийски университет, близо до бившия хотел „Плиска“. И в клубно пространство със сцена и микрофон – с цел да се проиграят два отделни типа публично представяне.

Самото обучение включва групова и индивидуална работа.

Работата в група ще се осъществи в рамките на тези два уикенда ( 4 дни по 3 астрономически часа). По време на груповата работа ще бъдат показани и практически отработени:

– техники за създаване на силно начало на речта: конкретни примери как се прави ‘силно начало’; грешки които трябва да се избягват; места от които да вземем правилните примери; изработване на индивидуална тактика за всеки от курсистите спрямо личните му специфики.

– техники за създаване на силен завършек на речта; конкретни примери; изработване на личен стил за всеки от курсистите.

– техники за бързо писане на текст: при липса на време; при липса на информация; при прекомерност на информация.

– техники за манипулиране на вниманието на аудиторията чрез структурата на речта.

– тактики за построяването на системата от тези и примери както и техники за откриването на слабости в речта на опонента.

– техники за овладяване езика на тялото: поза, жест, поглед, пространство, тембър, темпо.

– техники за координиране на презентация и реч.

Индивидуалната работа ще се извършва ежедневно в периода между двата уикенда, като се поставят кратки задачи, които курсистите ще изпълняват в къщи чрез кратки видеозаписи или аидиозаписи в рамките на минута. Тези задачи целят индивидуалната подготовка за ясна дикция, тембър и темпо, владеене на паузата. За всеки от тези записи, курсистът ще получи анализ и конкретна препоръка.

Финалът на курса ще се проведе на сцена в затворено събитие, където всеки участник ще представи своя публична реч. В края на събитието ще бъдат раздадени сертификатите.

Срок за записване: 30.12.2018 г.

Начало на курса: 12.01.2019г.

Обучението ще бъде проведено от проф. дфн Иванка Мавродиева и д-р Георги Петков

Цена на курса: 180 лв. (15 лв на час)

Заплащането може да се прави в деня на провеждане на обучението. При предварително заплащане на цялата сума се ползва 30% намаление. В цената е включено издаването на сертификат.

за повече информация:

Георги Петков

e-mail: g.p.petkov@gmail.com

tel: 0877872400